Meer dan opvang alleen!

Dagarrangementen bij de Buitenschoolse opvang

Wij bieden naast opvang ook een uitdagend en gevarieerd aanbod in dagarrangementen voor kinderen van 4 - 12 jaar. De dagarrangementen vormen een samenhangend geheel van opvang en diverse mogelijkheden tot sport, spel, muziek en dans, kunst en cultuur, natuurbeleving, techniek en vrijetijdsbesteding.

De activiteiten worden in het kader van de Brede School wijkgericht aangeboden en begeleid door o.a. onze pedagogisch medewerkers. Afhankelijk van de activiteit wordt samengewerkt met De Meerpaal, een sportvereniging, enz. De dagarrangementen worden aangekondigd op de diverse BSO locaties.