Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 
Aanmeldformulier buitenschoolse opvang

Attentie: Wegens overgang naar een nieuw software systeem kan het plaatsingsproces wat vertraging oplopen. Vult u wel gerust het aanmeldingsformulier in, want wij gaan z.s.m. voor u aan de slag!  

 

U wilt uw kind aanmelden bij een van onze BSO’s. U kunt een overeenkomst afsluiten inclusief of exclusief schoolvakanties of juist enkel voor de schoolvakanties. Aanmelden mag al vanaf dat uw kind 3 jaar oud is. Meld uw kind snel en eenvoudig aan via onderstaand aanmeldformulier. Na ontvangst van uw gegevens neemt een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken. Daarna ontvangt u een offerte met betrekking tot de gewenste opvang en onze algemene voorwaarden. Als u de offerte voor akkoord heeft ondertekend, heeft u een overeenkomst met Kinderopvang Dronten. U kunt daarna niet meer kosteloos annuleren.
Wij vragen o.a. om BSN nummers. Klik hier om te lezen waarom dit noodzakelijk is.
 

Welke opvangmogelijkheden zijn er?
 

Opvang op vaste dagdelen én tijdens schoolvakanties

U regelt hiermee dat u door het jaar heen opvang heeft op vaste dagdelen en recht heeft op een, vooraf overeengekomen, aantal dagdelen tijdens schoolvakanties. Voor de schoolvakantie is de minimum afname een dagdeel per maand (dus 12 dagdelen of 6 hele dagen per jaar). U kunt zelf bepalen hoe u de dagdelen over de verschillende vakantieperioden door het jaar heen wilt verspreiden. Het is ook mogelijk de dagdelen in één keer op te nemen. LET OP: niet opgenomen dagdelen kunnen niet naar het volgende kalenderjaar worden meegenomen en worden niet gerestitueerd. Vooraf ingekochte dagdelen vakantieopvang kunnen niet worden ingezet op schoolvrije dagen of studiedagen van de basisschool, maar alleen tijdens schoolvakanties.

Opvang op vaste dagdelen, maar niet tijdens schoolvakanties
In de schoolvakanties zorgt u zelf voor opvang, terwijl u door het jaar heen vaste dagdelen bij ons heeft geregeld. 

Alleen opvang tijdens schoolvakanties
U maakt alleen gebruik van opvang tijdens schoolvakanties en komt vooraf het aantal dagdelen overeen. De minimum afname is een dagdeel per maand (dus 12 dagdelen of 6 hele dagen per jaar). U kunt zelf bepalen hoe u de dagdelen over de verschillende vakantieperiodes door het jaar heen wilt verspreiden. Het is ook mogelijk de dagdelen in een keer op te nemen. LET OP: niet opgenomen dagdelen kunnen niet naar het volgende kalenderjaar worden meegenomen en worden niet gerestitueerd.

 

Anders*

*Heeft u voor ‘anders’ gekozen, vul dan onderstaande gegevens in:

 
Indien ‘ja’ graag hieronder gegevens Bewindvoerder invullen:
 
Persoonlijke gegevens ouder 1
Aanvrager kinderopvangtoeslag
(zonder geboortedatum kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen)
(zonder BSN nr kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen)
Persoonlijke gegevens ouder 2
 
(zonder geboortedatum kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen)
(zonder BSN nr kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen)
Gegevens kind(eren)
Nog een kind toevoegen
Welke opvang wenst u tijdens reguliere schoolweken?
Wilt u ook opvang tijdens schoolvakanties?
Indien ja, vul dan hieronder het aantal dagdelen in
Minimaal 1 dagdeel per maand.
Wilt u alléén opvang in de schoolvakanties
Indien ja, vul dan hieronder het aantal dagdelen in
Minimaal 1 dagdeel per maand
Vanaf welke datum is plaatsing gewenst?
Voorkeur buitenschoolse opvang
NOTE: Afhankelijk van de leeftijd van uw kind wordt hij/zij in een BSO groep ingedeeld.
* Een combinatie van opvanglocaties in Dronten-West is mogelijk.
Aanvullende bijdrage gemeente

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een aanvullende bijdrage in de kosten van kinderopvang door de gemeente Dronten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u onder begeleiding van de gemeente Dronten een inburgeringscursus volgt of in een traject naar werk zit. Is een dergelijke situatie op u van toepassing, vult u dan ‘ja’ in. Volledigheidshalve merken wij hierbij op dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen. In alle gevallen zal voorafgaand aan de plaatsing contact worden opgenomen met de gemeente Dronten om hiervoor toestemming te verkrijgen.

Uw akkoord
U ontvangt een bevestiging van deze inschrijving per e-mail. 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies