Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 
Aanmeldformulier peuteropvang

U wilt uw kind aanmelden bij een van onze peuteropvang locaties. Dit kan snel en eenvoudig via onderstaand aanmeldformulier. Wij raden u aan uw kind al aan te melden wanneer het 1 jaar is geworden. De kans dat uw kind ook echt kan starten vanaf de 2e verjaardag is dan het grootst.

 

Na ontvangst van het aanmeldformulier sturen wij u een schriftelijke bevestiging van inschrijving.
Tegen de tijd dat uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht en inventariseren wij of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag. Als dit niet het geval is, komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde peuteropvang plaats en hebben wij uw inkomensgegevens nodig. Aan de hand daarvan kunnen wij dan de hoogte van de gesubsidieerde ouderbijdrage vaststellen. Daarna ontvangt u van ons de definitieve plaatsingsovereenkomst, waarin o.a. de groep, locatie en het tarief voor de peuteropvang staan vermeld. Met de gegevens uit de overeenkomst kunt u, indien van toepassing, zelf de Kinderopvangtoeslag aanvragen.

U stuurt een ondertekend exemplaar van de plaatsingsovereenkomst aan ons retour. Nadat we deze hebben ontvangen, is de plaatsing definitief. U kunt daarna niet meer kosteloos annuleren.

Persoonlijke gegevens ouder 1
(a.u.b. hoogst genoten opleiding of diploma invullen)
Persoonlijke gegevens ouder 2
 
(a.u.b. hoogst genoten opleiding of diploma invullen)
Voor welke peuteropvang wilt u uw kind aanmelden
afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden
Gegevens kind(eren)
Volgend kind toevoegen
Uw akkoord
U ontvangt een bevestiging van deze inschrijving per e-mail.