Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 
Aanmeldformulier peuteropvang

Attentie: Wegens overgang naar een ander software systeem kan het plaatsingsproces wat vertraging oplopen. Vult u wel gerust het aanmeldingsformulier in, want wij gaan z.s.m. voor u aan de slag!

 

U wilt uw kind aanmelden bij een van onze peuteropvang locaties. Dit kan snel en eenvoudig via onderstaand aanmeldformulier. U kunt uw kind aanmelden als het 1 jaar is geworden (niet eerder). We raden u aan de aanmelding dan ook meteen te doen. De kans dat uw kind ook echt kan starten vanaf de 2e verjaardag is dan het grootst.

Na ontvangst van het aanmeldformulier sturen wij u een schriftelijke bevestiging van inschrijving.
Tegen de tijd dat uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht en inventariseren wij of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag. Als dit niet het geval is, komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde peuteropvang plaats en hebben wij uw inkomensgegevens nodig. Aan de hand daarvan kunnen wij dan de hoogte van de gesubsidieerde ouderbijdrage vaststellen. Daarna ontvangt u van ons de definitieve plaatsingsovereenkomst, waarin o.a. de groep, locatie en het tarief voor de peuteropvang staan vermeld. Met de gegevens uit de overeenkomst kunt u, indien van toepassing, zelf de Kinderopvangtoeslag aanvragen.

U stuurt een ondertekend exemplaar van de plaatsingsovereenkomst aan ons retour. Nadat we deze hebben ontvangen, is de plaatsing definitief. U kunt daarna niet meer kosteloos annuleren.

Wij vragen o.a. om BSN nummers. Klik hier om te lezen waarom dit noodzakelijk is.

Anders*

*Heeft u voor ‘anders’ gekozen, vul dan onderstaande gegevens in:

 
Indien ‘ja’ graag hieronder gegevens Bewindvoerder invullen:
 
Persoonlijke gegevens ouder 1
(zonder geboortedatum kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen)
(zonder BSN nr kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen)
(graag hoogst genoten opleiding of diploma invullen)
Persoonlijke gegevens ouder 2
 
(zonder geboortedatum kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen)
(zonder BSN nr kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen)
(graag hoogst genoten opleiding of diploma invullen)
Voor welke peuteropvang wilt u uw kind aanmelden
afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden
Gegevens kind(eren)
Volgend kind toevoegen
Aanvullende bijdrage gemeente

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een aanvullende bijdrage in de kosten van kinderopvang door de gemeente Dronten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u onder begeleiding van de gemeente Dronten een inburgeringscursus volgt of in een traject naar werk zit. Is een dergelijke situatie op u van toepassing, vult u dan ‘ja’ in. Volledigheidshalve merken wij hierbij op dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen. In alle gevallen zal voorafgaand aan de plaatsing contact worden opgenomen met de gemeente Dronten om hiervoor toestemming te verkrijgen.

Uw akkoord
U ontvangt een bevestiging van deze inschrijving per e-mail. 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies