Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 

Coronavirus -
Hoe gaat Kinderopvang Dronten er mee om?

Donderdag 2 april 2020

Ouders die reeds gebruik maakten van de noodopvang hebben inmiddels een e-mail ontvangen waarin zij hun kind/kinderen kunnen aanmelden voor de opvang tot en met 28 april a.s.
Ook voor ouders die werken in een cruciaal beroep maar tot 6 april nog geen noodopvang nodig hadden, bestaat de mogelijkheid om hun kind/kinderen alsnog aan te melden voor noodopvang in de periode van
6 april t/m 28 april a.s.
Let op: de noodopvang geldt alleen voor kinderen waarvan één of beide ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn, de partner niet thuis kan werken en er geen andere mogelijkheden zijn voor opvang.
Maakte u nog geen gebruik van noodopvang en valt u in deze doelgroep? Dan kunt u uw kind alsnog aanmelden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier noodopvang te mailen aan centraleplanning@kinderopvangdronten.nl

==================================================================================

Woensdag 1 april 2020

Het kabinet heeft gisteravond bekend gemaakt dat de sluiting van de kinderopvang in ieder geval wordt verlengd van 6 april tot en met 28 april. Tijdens die periode blijft dus alleen de noodopvang geopend voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen.  Lees hier het bericht van de Rijksoverheid.
Ook de compensatieregeling voor de eigen bijdrage kinderopvang wordt t/m 28 april verlengd.

Update veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang (Rijksoverheid)

 

==================================================================================

Dinsdag 31 maart 2020

Momenteel werkt de Rijksoverheid aan een compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft hierover. Ook al is de regeling nog niet volledig uitgewerkt, kunt u hieronder alvast de antwoorden lezen op een aantal veelgestelde vragen.

Vraag en antwoord compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang (Brancheorg.kinderopvang)

==================================================================================

Dinsdag 24 maart 2020

De afgelopen dagen heeft er al op een aantal van onze locaties noodopvang plaatsgevonden.
Ons personeel zet zich volop in om alle kinderen zo veilig mogelijk op te vangen. Daarom hebben alle ouders die van de noodopvang gebruik maken per digitale nieuwsbrief een aantal spelregels ontvangen, zodat wij de noodopvang op een veilige manier kunnen blijven aanbieden.
Lees hier de nieuwsbrief met spelregels.

==================================================================================

Maandag 23 maart 2020

De Rijksoverheid heeft tijdens een persconferentie aangescherpte maatregelen bekend gemaakt.

Lees hier het volledige bericht

==================================================================================

Zaterdag 21 maart 2020

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

Dat meldden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark op vrijdagavond 20 maart jl. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

(bron: www.rijksoverheid.nl)

Lees hier het volledige bericht van de Rijksoverheid

 

==================================================================================

Woensdag 18 maart 2020

In verband met de ernstige situatie rondom de verspreiding van het coronavirus is op basis van landelijk beleid besloten dat gemeentes een regiefunctie krijgen m.b.t. de noodopvang van kinderen bij kinderdagverblijf of bso. De gemeente heeft daarvoor een aantal locaties aangewezen. Hier kunnen kinderen worden opgevangen, waarvan de ouders werkzaam zijn in een cruciale functie. De overige locaties en scholen zijn gesloten.

De gemeente heeft een bericht opgesteld en verspreid via de scholen en kinderopvangorganisaties (klik  hier om het bericht te lezen).

Kinderopvangorganisaties en scholen moeten de aanwijzingen van de gemeente opvolgen. De gemeente heeft Kinderopvang Dronten aangewezen voor de centrale planning van alle aangewezen locaties in Dronten. Met ingang van donderdag 19 maart treedt de noodopvang in werking.
Lees voor alle informatie het bericht van de gemeente.

===================================================================================

Dinsdag 17 maart 2020

Het kabinet heeft op 15 maart 2020 bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvang van maandag 16 maart tot maandag 6 april a.s. gesloten moeten blijven. Alleen voor kinderen van ouders die werken in cruciale/vitale processen mogen wij nog kinderopvang aanbieden. Dit geldt ook voor eenoudergezinnen waarvan de ouder een cruciaal/vitaal beroep heeft.
Graag vragen wij uw medewerking en begrip voor het feit dat we ons aan deze richtlijnen dienen te houden.
Kinderopvang Dronten is in nauw overleg met gemeente en scholen over hoe wij de komende periode de (nood)opvang gaan regelen. Daar spannen wij ons hard voor in. Voorlopig vangen wij de betreffende kinderen nog binnen onze normale openingstijden op. Er wordt momenteel geïnventariseerd welke ouders met cruciale/vitale beroepen de komende tijd behoefte hebben aan noodopvang.

Informatie en contact

  • Informatie over het coronavirus, de verspreiding en de preventiemaatregelen:

     RIVM www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of telefonisch via 0800-1351

  • Vragen over het Coronavirus in relatie tot uw eigen gezondheid of die van uw kind(eren):

     de eigen huisarts

Vraag en antwoord
Wij begrijpen dat deze uitzonderlijke situatie vragen bij u kan oproepen. Hieronder hebben we een aantal veel gestelde vragen opgenomen. Bij een aantal vragen staat een doorlink naar de website van de Rijksoverheid. Zo heeft u altijd de meest recente informatie binnen handbereik.  

De overheid bekijkt nog of ouders mogelijk gecompenseerd kunnen worden voor de eigen bijdrage die zij betalen voor de kinderopvang. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen wij u daarover informeren.

 Mag mijn kind naar de kinderopvang?
Onze kinderopvanglocaties zijn gesloten t/m 6 april 2020. Alleen kinderen van ouders die werken in cruciale/vitale beroepen mogen van de opvang gebruik maken. Uw kind mag echter geen gezondheidsklachten (niezen, hoesten, koorts, etc.) hebben.

Wat valt onder een cruciaal/vitaal beroep?
Lijst van cruciale/vitale beroepen

Wat als ik werk in een cruciaal beroep, maar mijn partner niet?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Ik werk in een cruciaal beroep en mijn kind blijft gebruik maken van de kinderopvang. Zijn hier extra kosten aan verbonden?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor de opvang?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet naar de opvang kunnen?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Welke maatregelen neemt Kinderopvang Dronten om besmetting te voorkomen?
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM: We geven elkaar geen hand, wassen regelmatig handen met water en zeep, hoesten/niezen in de binnenkant van de elleboog, gebruiken papieren (zak)doekjes of tissues (slechts 1 maal).  We besteden hieraan ook veel aandacht bij de kinderen.

Mag mijn kind naar de opvang als het hoest, snottert of verkouden is (milde klachten) en verhoging heeft tot 38 graden?
Nee, uw kind mag dan niet naar de opvang. We volgen de richtlijnen van het RIVM hierin. Uw kind moet nadat het opgeknapt is nog 24 uur thuisblijven. Mochten de klachten juist verergeren, neem dan contact op met uw huisarts.
Mag mijn kind naar de opvang als het wegens chronische klachten hoest, snottert of verkouden is?
Nee, uw kind moet thuisblijven. De situatie is door het coronavirus anders dan normaal. Er gelden nu andere regels en richtlijnen die door iedereen gevolgd moeten worden om de maatregelen effectief te laten zijn. Het is belangrijk dat ieder zich daaraan houdt. Of uw kind de klachten heeft door een chronische aandoening, is in deze situatie niet relevant.
Als ik mijn kind gedurende deze uitzonderlijke periode niet breng, krijg ik dan een ruildag?
Nee, wij kunnen geen ruildag bieden in deze periode van coronamaatregelen. Het is een overmachtsituatie en ons normale ruilbeleid is niet van toepassing.
Ik wil mijn contract per direct opzeggen. Houdt Kinderopvang Dronten mij aan een maand opzegtermijn?
Ja, we houden de opzegtermijn van een maand aan, zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden en onze Leverings- en betalingsvoorwaarden.


Mocht uw vraag er niet bij staan, kijk dan op de website van de Rijksoverheid of het RIVM of  mail uw vraag naar kinderopvang@kinderopvangdronten.nl 

 

 

 

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies