Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 

Coronavirus -
Hoe gaat Kinderopvang Dronten er mee om?

 

Woensdag 19 augustus 2020

Bent u op vakantie geweest in een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus? Dan wordt u dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten, naar school en naar de kinderopvang. Kinderen tot 4 jaar blijven thuis.
Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies

Er is een beslisboom opgesteld voor kinderen van 0 - 12 jaar die terugkomen uit een code oranje of rood gebied. De beslisboom is een aanvulling op de beslisboom neusverkoudheid bij kinderen.

=================================================================================
Dinsdag 7 juli 2020

De beslisbomen om te bepalen of een kind met neusverkoudheid naar de opvang kan zijn aangepast. 
Er is o.a. informatie opgenomen over het al dan niet thuis moeten blijven van broertjes en/of zusjes.

Via onderstaande link kunt u lezen welke aanpassingen er zijn en kunt u doorklikken naar de nieuwste versies van de beslisbomen.

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4508483584

==================================================================================

Dinsdag 30 juni 2020

Op de website svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de uitbetaling van de compensatieregeling m.b.t. de eigen bijdrage tijdens de sluiting van de kinderopvang. Er staat onder andere informatie op over de wijze waarop het bedrag wordt berekend, wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bedrag en er wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen.

==================================================================================

Woensdag 24 juni 2020

De Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in samenwerking met Jeugdartsen Nederland een handig hulpmiddel ontwikkeld om te bepalen of een kind met neusverkoudheid naar de opvang kan.

Is uw kind neusverkouden en vraagt u zich af of het naar de opvang mag? Via onderstaande vragenlijst en/of beslisboom (schematische weergave van de vragenlijst) kunt u snel het antwoord vinden.

==================================================================================

Woensdag 17 juni 2020

Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen van 0 - 6 jaar met neusverkoudheid aangepast.
Kinderen van 0 - 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar de opvang, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 - 6 jaar die in groep 1 - 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school mogen.

===================================================================================

Dinsdag 9 juni 2020

Vanaf maandag 8 juni jl. zijn de scholen weer volledig open. De opvang van uw kinderen bij de bso is dan weer zoals dat in uw plaatsingsovereenkomst is vastgelegd. Sommige scholen hebben een aangepast rooster tot de zomervakantie. Dit kan ook effect hebben op de bso na schooltijd. Hierover bent u door uw school geïnformeerd. De opvang bij het kinderdagverblijf of peuteropvang is al vanaf 11 mei volledig open; hiervoor verandert niets.
Alle ouders hebben 5 juni een mail ontvangen met meer informatie over o.a. de mogelijkheden tot eventuele extra opvang.

===================================================================================

Dinsdag 2 juni 2020

Op de website svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de compensatieregeling m.b.t. de eigen bijdrage tijdens de sluiting van de kinderopvang. Er staat onder andere informatie op over de wijze waarop het bedrag wordt berekend, wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bedrag en er wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen.
Als u recht heeft op een vergoeding ontvangt u eind juni een brief van de Sociale Verzekeringsbank. Rond 8 juli ontvangt u het bedrag in één keer op uw rekening. Vanaf 20 juni a.s. kunt u via bovenvermelde website inloggen met uw DigiD (Mijn SVB) om de hoogte en berekening van het bedrag te zien. Op een later moment wordt ook een 088 telefoonnummer beschikbaar gesteld waar vragen die niet terug te vinden zijn op de website van de SVB gesteld kunnen worden.
(bron: brancheorganisatie kinderopvang)

=================================================================================

Dinsdag 26 mei 2020

Heeft u voordat de buitenschoolse opvang weer volledig open gaat nog opvang nodig in de week van 2 t/m 5 juni? Mail dan het ingevulde aanmeldingsformulier bso 2 t/m 5 juni aan uw BSO locatie.
Alle BSO ouders hebben 25 mei per mail een nieuwsbrief (met aanmeldingsformulier) ontvangen met meer informatie hierover. 
================================================================================

Dinsdag 20 mei 2020

Premier Rutte heeft tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat het basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 8 juni weer volledig opengaan. Dit betekent dat scholen en buitenschoolse opvang vanaf die datum volgens de gebruikelijke openingstijden open zijn.
De compensatieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de eigen bijdrage die ouders voor de kinderopvang betalen, loopt door tot 8 juni a.s.

Meer informatie kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl
================================================================================

Dinsdag 12 mei 2020

Aanmelding voor noodopvang van kinderen met (één van) beide ouders werkzaam in een cruciaal beroep blijft ook van 11 t/m 29 mei a.s. mogelijk.
Bent u al klant bij de BSO en heeft u noodopvang nodig? Klik hier voor het aanmeldingsformulier BSO.
Bent u al klant bij KDV en heeft u noodopvang nodig? Klik hier voor het aanmeldingsformulier KDV.
Bent u geen klant bij ons en heeft u noodopvang nodig? Klik hier voor aanmeldingsformulier KDV/BSO.


Dinsdag 12 mei 2020

Op maandag 11 mei zijn de scholen en de kinderopvang weer (geleidelijk) open gegaan.
Opvang bij kinderdagverblijf en peuteropvang is vanaf 11 mei weer volledig mogelijk. De scholen en bso’s gaan gedeeltelijk open en de bso sluit zoveel mogelijk aan op de dagen dat de kind(eren) weer naar school gaan (afhankelijk van contract). Alle ouders hebben een nieuwsbrief ontvangen met informatie hierover. Lees hieronder de nieuwsbrief per opvangsoort:
Nieuwsbrief Buitenschoolse opvang
Nieuwsbrief Kinderdagverblijven
Nieuwsbrief Peuteropvang
=================================================================================

Dinsdag 28 april 2020

Op 11 mei gaan onze kinderdagverblijven en peuteropvang locaties weer open. De BSO gaat echter gedeeltelijk open en volgt daarin het ritme van de basisschool, voor en na schooltijden. Heeft u een contract met de BSO? Dan mag uw kind op de dagen dat het naar school gaat naar de BSO, aangepast dus volgens het ritme van de school. Op andere dagen niet. De compensatieregeling van de overheid loopt door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.
De noodopvang blijft na 11 mei alleen beschikbaar voor kinderen van ouder van wie (één van) de ouders in een cruciaal beroep werken én die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang.
Lees meer in dit bericht dat aan alle bso ouders is gezonden.

==================================================================================
Donderdag 23 april 2020

Al onze kinderopvang locaties gaan vanaf 11 mei weer open.  Welke gevolgen dit voor de diverse opvangsoorten heeft, kunt u lezen in deze brief die vandaag aan alle ouders is gezonden.

==================================================================================

Woensdag 22 april 2020

Premier Rutte heeft gisteravond bekend gemaakt dat de kinderdagopvang vanaf 11 mei a.s. haar deuren weer mag openen en basisschool kinderen dan voor 50% van de tijd naar school mogen.  De gemeente, scholen en kinderopvang zijn in overleg hoe vorm te geven aan de (geleidelijke) openstelling. Zodra de invulling bekend is, worden ouders op de hoogte gesteld.
De meeste corona maatregelen zijn echter verlengd tot 20 mei a.s.

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

===================================================================================
Dinsdag 14 april 2020

De vraag naar noodopvang is verder toegenomen. Momenteel maken ca. 200 bso en 100 kinderdagverblijf kinderen gebruik van noodopvang. Niet alle kinderen zijn gelijkertijd aanwezig, maar toch dagelijks dusdanig veel dat we inmiddels vijf bso- en twee kinderdagverblijf locaties hebben geopend. Naast Kwabbernoot, Spetters/Waterrijk en Kanjers/BinnensteBuiten is afgelopen week ook Robbedoes open gegaan. De drie groepen op Robbedoes zijn per direct volledig bezet en vanaf donderdag 16 april gaat ook Binkie met twee groepen open op alle dagen met uitzondering van woensdag.

Wethouder Peter van Bergen heeft een videoboodschap gestuurd voor alle medewerkers van Kinderopvang Dronten. De wethouder gaf hierin een groot compliment voor de manier waarop in korte tijd, samen met scholen en gemeente, de noodopvang is gerealiseerd. Hij was ook erg te spreken over de aandacht die hierbij is voor de kwetsbare kinderen. De videoboodschap van de wethouder is gedeeld met alle medewerkers en werd zeer gewaardeerd.

==================================================================================

Donderdag 2 april 2020

Ouders die reeds gebruik maakten van de noodopvang hebben inmiddels een e-mail ontvangen waarin zij hun kind/kinderen kunnen aanmelden voor de opvang tot en met 28 april a.s.
Ook voor ouders die werken in een cruciaal beroep maar tot 6 april nog geen noodopvang nodig hadden, bestaat de mogelijkheid om hun kind/kinderen alsnog aan te melden voor noodopvang in de periode van
6 april t/m 28 april a.s.
Let op: de noodopvang geldt alleen voor kinderen waarvan één of beide ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn, de partner niet thuis kan werken en er geen andere mogelijkheden zijn voor opvang.
Maakte u nog geen gebruik van noodopvang en valt u in deze doelgroep? Dan kunt u uw kind alsnog aanmelden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier noodopvang te mailen aan centraleplanning@kinderopvangdronten.nl

==================================================================================

Woensdag 1 april 2020

Het kabinet heeft gisteravond bekend gemaakt dat de sluiting van de kinderopvang in ieder geval wordt verlengd van 6 april tot en met 28 april. Tijdens die periode blijft dus alleen de noodopvang geopend voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen.  Lees hier het bericht van de Rijksoverheid.
Ook de compensatieregeling voor de eigen bijdrage kinderopvang wordt t/m 28 april verlengd.

Update veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang (Rijksoverheid)

 

==================================================================================

Dinsdag 31 maart 2020

Momenteel werkt de Rijksoverheid aan een compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft hierover. Ook al is de regeling nog niet volledig uitgewerkt, kunt u hieronder alvast de antwoorden lezen op een aantal veelgestelde vragen.

Vraag en antwoord compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang (Brancheorg.kinderopvang)

==================================================================================

Dinsdag 24 maart 2020

De afgelopen dagen heeft er al op een aantal van onze locaties noodopvang plaatsgevonden.
Ons personeel zet zich volop in om alle kinderen zo veilig mogelijk op te vangen. Daarom hebben alle ouders die van de noodopvang gebruik maken per digitale nieuwsbrief een aantal spelregels ontvangen, zodat wij de noodopvang op een veilige manier kunnen blijven aanbieden.
Lees hier de nieuwsbrief met spelregels.

==================================================================================

Maandag 23 maart 2020

De Rijksoverheid heeft tijdens een persconferentie aangescherpte maatregelen bekend gemaakt.

Lees hier het volledige bericht

==================================================================================

Zaterdag 21 maart 2020

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

Dat meldden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark op vrijdagavond 20 maart jl. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

(bron: www.rijksoverheid.nl)

Lees hier het volledige bericht van de Rijksoverheid

 

==================================================================================

Woensdag 18 maart 2020

In verband met de ernstige situatie rondom de verspreiding van het coronavirus is op basis van landelijk beleid besloten dat gemeentes een regiefunctie krijgen m.b.t. de noodopvang van kinderen bij kinderdagverblijf of bso. De gemeente heeft daarvoor een aantal locaties aangewezen. Hier kunnen kinderen worden opgevangen, waarvan de ouders werkzaam zijn in een cruciale functie. De overige locaties en scholen zijn gesloten.

De gemeente heeft een bericht opgesteld en verspreid via de scholen en kinderopvangorganisaties (klik  hier om het bericht te lezen).

Kinderopvangorganisaties en scholen moeten de aanwijzingen van de gemeente opvolgen. De gemeente heeft Kinderopvang Dronten aangewezen voor de centrale planning van alle aangewezen locaties in Dronten. Met ingang van donderdag 19 maart treedt de noodopvang in werking.
Lees voor alle informatie het bericht van de gemeente.

===================================================================================

Dinsdag 17 maart 2020

Het kabinet heeft op 15 maart 2020 bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvang van maandag 16 maart tot maandag 6 april a.s. gesloten moeten blijven. Alleen voor kinderen van ouders die werken in cruciale/vitale processen mogen wij nog kinderopvang aanbieden. Dit geldt ook voor eenoudergezinnen waarvan de ouder een cruciaal/vitaal beroep heeft.
Graag vragen wij uw medewerking en begrip voor het feit dat we ons aan deze richtlijnen dienen te houden.
Kinderopvang Dronten is in nauw overleg met gemeente en scholen over hoe wij de komende periode de (nood)opvang gaan regelen. Daar spannen wij ons hard voor in. Voorlopig vangen wij de betreffende kinderen nog binnen onze normale openingstijden op. Er wordt momenteel geïnventariseerd welke ouders met cruciale/vitale beroepen de komende tijd behoefte hebben aan noodopvang.

Informatie en contact

  • Informatie over het coronavirus, de verspreiding en de preventiemaatregelen:

     RIVM www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of telefonisch via 0800-1351

  • Vragen over het Coronavirus in relatie tot uw eigen gezondheid of die van uw kind(eren):

     de eigen huisarts

Vraag en antwoord
Wij begrijpen dat deze uitzonderlijke situatie vragen bij u kan oproepen. Hieronder hebben we een aantal veel gestelde vragen opgenomen. Bij een aantal vragen staat een doorlink naar de website van de Rijksoverheid. Zo heeft u altijd de meest recente informatie binnen handbereik.  

De overheid bekijkt nog of ouders mogelijk gecompenseerd kunnen worden voor de eigen bijdrage die zij betalen voor de kinderopvang. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen wij u daarover informeren.

 Mag mijn kind naar de kinderopvang?
Onze kinderopvanglocaties zijn gesloten t/m 6 april 2020. Alleen kinderen van ouders die werken in cruciale/vitale beroepen mogen van de opvang gebruik maken. Uw kind mag echter geen gezondheidsklachten (niezen, hoesten, koorts, etc.) hebben.

Wat valt onder een cruciaal/vitaal beroep?
Lijst van cruciale/vitale beroepen

Wat als ik werk in een cruciaal beroep, maar mijn partner niet?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Ik werk in een cruciaal beroep en mijn kind blijft gebruik maken van de kinderopvang. Zijn hier extra kosten aan verbonden?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor de opvang?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet naar de opvang kunnen?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Welke maatregelen neemt Kinderopvang Dronten om besmetting te voorkomen?
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM: We geven elkaar geen hand, wassen regelmatig handen met water en zeep, hoesten/niezen in de binnenkant van de elleboog, gebruiken papieren (zak)doekjes of tissues (slechts 1 maal).  We besteden hieraan ook veel aandacht bij de kinderen.

Mag mijn kind naar de opvang als het hoest, snottert of verkouden is (milde klachten) en verhoging heeft tot 38 graden?
Nee, uw kind mag dan niet naar de opvang. We volgen de richtlijnen van het RIVM hierin. Uw kind moet nadat het opgeknapt is nog 24 uur thuisblijven. Mochten de klachten juist verergeren, neem dan contact op met uw huisarts.
Mag mijn kind naar de opvang als het wegens chronische klachten hoest, snottert of verkouden is?
Nee, uw kind moet thuisblijven. De situatie is door het coronavirus anders dan normaal. Er gelden nu andere regels en richtlijnen die door iedereen gevolgd moeten worden om de maatregelen effectief te laten zijn. Het is belangrijk dat ieder zich daaraan houdt. Of uw kind de klachten heeft door een chronische aandoening, is in deze situatie niet relevant.
Als ik mijn kind gedurende deze uitzonderlijke periode niet breng, krijg ik dan een ruildag?
Nee, wij kunnen geen ruildag bieden in deze periode van coronamaatregelen. Het is een overmachtsituatie en ons normale ruilbeleid is niet van toepassing.
Ik wil mijn contract per direct opzeggen. Houdt Kinderopvang Dronten mij aan een maand opzegtermijn?
Ja, we houden de opzegtermijn van een maand aan, zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden en onze Leverings- en betalingsvoorwaarden.


Mocht uw vraag er niet bij staan, kijk dan op de website van de Rijksoverheid of het RIVM of  mail uw vraag naar kinderopvang@kinderopvangdronten.nl 

 

 

 

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies