Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 

Coronavirus -
Hoe gaat Kinderopvang Dronten er mee om

 

Vrijdag 30 april 2021

Klik hier voor de geactualiseerde corona handreiking vakantie-bso


Vrijdag 23 april 2021

Nu de bso's vanaf 19 april jl. weer open mogen zijn, is er ook vakantie-bso tijdens de meivakantie. Er is een corona handreiking opgesteld waarin we beschrijven hoe we per locatie maatregelen nemen om eventuele corona besmetting van kinderen en medewerkers waar mogelijk te beperken en dus een zo veilig mogelijke situatie te creëren. 

Lees hier de corona handreiking vakantie-bso 

Note: voor de tweede week van de meivakantie wordt de handreiking geactualiseerd.

===============================================================================

Woensdag 14 april 2021

Compensatieregeling:

Met de openstelling van de BSO per 19 april 2021 zijn alle kinderopvangsoorten weer geopend. De periodes waarover ouders recht hebben op een compensatie tot het maximale uurtarief zijn hierdoor ook bekend. Ouders moeten wel over die periodes hun facturen normaal hebben doorbetaald. De Rijksoverheid onderscheid drie verschillende groepen:

Ouders met recht op kinderopvangtoeslag:
Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot 19 april.
De Belastingdienst en de SVB zetten alles in het werk om de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Ouders zonder kinderopvangtoeslag:
Voor deze ouders gaat de compensatie over 2 perioden:

1. van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang) en de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang)

2. van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang) en de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang).

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen via een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.

Ouders met een subsidie:
Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang. Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.
Voor de volledige informatie over de compensatie zie https://www.svb.nl/nl/kinderopvang/

===================================================================================

Dinsdagavond 13 april 2021

Goed nieuws! Tijdens de corona persconferentie is bekend gemaakt dat de buitenschoolse opvang vanaf maandag 19 april a.s. weer geheel open mag. Dit betekent dat de noodopvang stopt en alle kinderen die gebruik maken van de bso weer van harte welkom zijn op hun reguliere dagen en locatie (zoals vermeld in de plaatsingsovereenkomst). Natuurlijk blijven wel nog steeds alle hygiëne- en andere corona gerelateerde maatregelen van kracht. Ook de vakantie-bso in de meivakantie gaat door.

===================================================================================

Woensdag 31 maart 2021

De meivakantie komt eraan. Voorlopig is er nog alleen bso noodopvang mogelijk voor kinderen waarvan één of beide (ouder)s werkzaam zijn in een cruciaal beroep. 
Heeft u bso noodopvang nodig tijdens de meivakantie? Mail dan vóór donderdag 8 april a.s. 12.00 uur het hieronder staande aanmeldingsformulier volledig ingevuld (per kind) naar centraleplanning@kinderopvangdronten.nl 

Aanmeldingsformulier bso noodopvang 26 april t/m 7 mei 2021
 

================================================================================

Woensdag 23 maart 2021

Wilt u weten hoe het testen op het coronavirus bij kinderen gaat? Bekijk dan hieronder het voorlichtingsfilmpje van de GGD (3 minuten).

https://www.youtube.com/watch?v=uO6fN1tGzBk

Ouders van kinderen t/m 12 jaar wordt dringend geadviseerd hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Kinderen blijven ook thuis als ze bij iemand wonen die naast (milde) klachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of ze bij iemand in huis wonen die positief getest is.

Het testen op het coronavirus bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
 • het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Voor kinderen 4-12 jaar wordt testen ook dringend geadviseerd bij alleen verkoudheidsklachten.

==================================================================================

Woensdag 10 maart 2021

De buitenschoolse opvang blijft voorlopig nog tot en met 2 april a.s. gesloten. Wij blijven natuurlijk voor- en naschoolse noodopvang bieden voor kinderen waarvan één of beide (ouder)s werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Voor de zekerheid kunt u noodopvang aanvragen tot de meivakantie. Mocht de bso voor die tijd geheel open gaan, vervalt de aanmelding noodopvang voor de resterende periode automatisch.
Wilt u bso noodopvang voor de nieuwe periode aanvragen? Vul dan het hieronder staande aanmeldingsformulier (per kind) volledig in en mail dit vóór 16 maart a.s. aan centraleplanning@kinderopvangdronten.nl

Aanmeldingsformulier bso noodopvang 22 maart t/m 23 april 2021

Note: Voor aanmelding bso noodopvang t/m 19 maart verzoeken wij u het aanmeldingsformulier te gebruiken dat onder dinsdagavond 23 februari (hieronder) gepubliceerd staat.

=================================================================================

Dinsdagavond 23 februari 2021

De buitenschoolse opvang blijft voorlopig nog tot en met 19 maart 2021 gesloten. Natuurlijk blijft voor- en naschoolse noodopvang mogelijk voor kinderen waarvan één of beide ouder(s) werkzaam zijn in een cruciaal beroep. 
Heeft u bso noodopvang nodig? Mail dan voor donderdag 25 februari 12.00 uur het hieronder staande aanmeldingsformulier volledig ingevuld naar centraleplanning@kinderopvangdronten.nl 

Aanmeldingsformulier bso noodopvang 1 maart t/m 19 maart 2021

===============================================================================

Dinsdag 9 februari 2021

De beslisboom waarmee bepaald kan worden of een kind wel of niet naar de kinderopvang/basisschool mag komen, is aangepast aan de nieuwe regels rondom corona. Via onderstaande link kunt u de beslisboom downloaden.

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

 

Dinsdag 9 februari 2021

Tijdens de voorjaarsvakantie (22 t/m 26 februari) is er alleen noodopvang mogelijk tijdens de vakantie-bso voor kinderen waarvan één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. Aanmelding voor de vakantie noodopvang kan alleen als u voor deze periode ook al een aanmelding bij de vakantie-bso heeft gedaan. 

Aanmeldingsformulier noodopvang voorjaarsvakantie 22-26 februari 2021

U kunt per kind het ingevulde aanmeldingsformulier vóór vrijdag 12 februari 12.00 uur  mailen aan centraleplanning@kinderopvangdronten.nl  

================================================================================

Dinsdagavond 2 februari 2021

Maandag 8 februari a.s. gaan de kinderdagverblijven en peuteropvang weer open.
De buitenschoolse opvang blijft echter voorlopig nog alleen voor noodopvang beschikbaar.

Buitenschoolse opvang: alleen noodopvang
Ondanks dat de basisscholen op maandag 8 februari a.s. weer open gaan, blijven de bso’s gesloten.
Natuurlijk blijft, net als de afgelopen weken, voor- en naschoolse noodopvang mogelijk voor kinderen waarvan één of beide ouder(s) werkzaam zijn in een cruciaal beroep.
Heeft u bso noodopvang nodig? Stuur dan vóór donderdag 4 februari 12.00 uur het hieronder staande aanmeldingsformulier volledig ingevuld naar centraleplanning@kinderopvangdronten.nl
We doen er alles aan om de noodopvang weer voor elkaar te krijgen!

Aanmeldingsformulier noodopvang bso 8 februari t/m 19 februari 2021

Vakantie-bso in de voorjaarsvakantie
De vakantie-bso is tijdens de voorjaarsvakantie alleen voor noodopvang geopend voor kinderen waarvan één of beide ouder(s) werkzaam zijn in een cruciaal beroep en die hun kind reeds aangemeld hebben hiervoor (dit kon tot 1 februari jl.)  

Kinderdagverblijf en peuteropvang
Op de kinderdagverblijven wordt vanaf a.s. maandag geen noodopvang meer geboden, alleen nog de reguliere opvang.
Het tijdelijke extra aanbod voor kinderen met een VVE-indicatie vindt alleen deze week nog plaats (t/m vrijdag 5 februari).
Maandag a.s. zijn de peuteropvang locaties weer geopend en zal ook het VVE-aanbod weer gewoon zijn.

====================================================================================

Dinsdag 12 januari 2021

De noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep wordt verlengd tot en met vrijdag 5 februari 2021.

Heeft u noodopvang nodig? Mail dan het betreffende aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend aan centraleplanning@kinderopvangdronten.nl 

Aanmeldingsformulier noodopvang kinderdagverblijf 18 januari t/m 5 februari
Aanmeldingsformulier noodopvang buitenschoolse opvang 18 januari t/m 5 februari

===================================================================================

Dinsdag 5 januari 2021

De noodopvang vindt in ieder geval nog plaats t/m 15 januari.  Indien u noodopvang nodig heeft, kunt u het betreffende aanmeldingsformulier ingevuld mailen aan centraleplanning@kinderopvangdronten.nl.

Aanmeldingsformulier noodopvang kinderdagverblijf 4 t/m 15 januari

Aanmeldingsformulier noodopvang buitenschoolse opvang 4 t/m 15 januari

===================================================================================

Dinsdag 15 december 2020

De overheid heeft besloten de kinderopvang met ingang van woensdag 16 december tot tenminste zondag 17 januari 2021 te sluiten. Er is wel noodopvang mogelijk voor ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Alle ouders/verzorgers zijn via een e-mail op de hoogte gesteld en hebben daarbij (een van de) onderstaande aanmeldingsformulieren voor eventuele noodopvang ontvangen. 

Aanmeldingsformulier noodopvang kinderdagverblijf 16 t/m 18 december
Aanmeldingsformulier noodopvang kinderdagverblijf 21 t/m 31 december
Aanmeldingsformulier noodopvang kinderdagverblijf 4 t/m 15 januari
Aanmeldingsformulier noodopvang buitenschoolse opvang 16 t/m 18 december
Aanmeldingsformulier noodopvang buitenschoolse opvang 21 t/m 31 december 
Aanmeldingsformulier noodopvang buitenschoolse opvang 4 t/m 15 januari
==================================================================================

Dinsdag 1 december 2020
Er zijn nieuwe adviezen voor o.a. het testen van kinderen en soepelere regels voor huisgenoten van jonge kinderen met koorts of benauwdheid. Dit is verwerkt in de nieuwste versie van de beslisboom (30 november). Met de beslisboom kan worden bepaald of een kind naar de kinderopvang/school mag.

Klik hier voor het nieuwsbericht en de nieuwste versie van de beslisboom

==================================================================================

Vrijdag 9 oktober 2020

In aansluiting op het landelijk advies, verzoeken wij bezoek vriendelijk maar dringend om in alle locaties van Kinderopvang Dronten een mondkapje te dragen.
==================================================================================

Woensdag 30 september 2020

In verband met de corona maatregelen verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om alleen op afspraak ons Centraal Bureau te bezoeken. Tijdens uw afspraak wordt het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd. Komt u een contract of brief afgeven? Vriendelijk verzoek om deze in de brievenbus bij de ingang van het Centraal Bureau te deponeren. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

=================================================================================

Woensdag 23 september 2020

Dezelfde regels voor toelaten verkouden kinderen 0 jaar t/m groep 8

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. Met deze beslisboom kunt u bepalen of uw kind van 0 jaar t/m groep 8 met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag komen.

Wat is er aangepast?

 • De titel is aangepast naar 0 jaar t/m groep 8. De doelgroepen van deze beslisboom zijn kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Er is daarom bewust gekozen voor
  ‘t/m groep 8’ in plaats van ‘t/m 12 jaar’. Kinderen van alle leeftijden in het basisonderwijs vallen hieronder.
 • Aan de inleiding is uitleg over de nieuwe regels toegevoegd.
 • Er is een aandachtspunt toegevoegd: het is belangrijk om de hele beslisboom te doorlopen. Begin met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven.
 • Het witte blok over wanneer testen en testuitslagen is aangepast en uitgebreid.

Geen vragenlijst meer

Omdat is gebleken dat in de praktijk meer met de beslisboom wordt gewerkt dan met de vragenlijst, is er geen nieuwe versie van de vragenlijst beschikbaar. De vragenlijsten die reeds zijn gedownload kunnen niet meer worden gebruikt.

(bron: BOinK)

===================================================================================

Woensdag 19 augustus 2020

Bent u op vakantie geweest in een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus? Dan wordt u dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten, naar school en naar de kinderopvang. Kinderen tot 4 jaar blijven thuis.
Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies

Er is een beslisboom opgesteld voor kinderen van 0 - 12 jaar die terugkomen uit een code oranje of rood gebied. De beslisboom is een aanvulling op de beslisboom neusverkoudheid bij kinderen.

=================================================================================
Dinsdag 7 juli 2020

De beslisbomen om te bepalen of een kind met neusverkoudheid naar de opvang kan zijn aangepast. 
Er is o.a. informatie opgenomen over het al dan niet thuis moeten blijven van broertjes en/of zusjes.

Via onderstaande link kunt u lezen welke aanpassingen er zijn en kunt u doorklikken naar de nieuwste versies van de beslisbomen.

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4508483584

==================================================================================

Dinsdag 30 juni 2020

Op de website svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de uitbetaling van de compensatieregeling m.b.t. de eigen bijdrage tijdens de sluiting van de kinderopvang. Er staat onder andere informatie op over de wijze waarop het bedrag wordt berekend, wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bedrag en er wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen.

==================================================================================

Woensdag 24 juni 2020

De Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in samenwerking met Jeugdartsen Nederland een handig hulpmiddel ontwikkeld om te bepalen of een kind met neusverkoudheid naar de opvang kan.

Is uw kind neusverkouden en vraagt u zich af of het naar de opvang mag? Via onderstaande vragenlijst en/of beslisboom (schematische weergave van de vragenlijst) kunt u snel het antwoord vinden.

==================================================================================

Woensdag 17 juni 2020

Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen van 0 - 6 jaar met neusverkoudheid aangepast.
Kinderen van 0 - 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar de opvang, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 - 6 jaar die in groep 1 - 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school mogen.

===================================================================================

Dinsdag 9 juni 2020

Vanaf maandag 8 juni jl. zijn de scholen weer volledig open. De opvang van uw kinderen bij de bso is dan weer zoals dat in uw plaatsingsovereenkomst is vastgelegd. Sommige scholen hebben een aangepast rooster tot de zomervakantie. Dit kan ook effect hebben op de bso na schooltijd. Hierover bent u door uw school geïnformeerd. De opvang bij het kinderdagverblijf of peuteropvang is al vanaf 11 mei volledig open; hiervoor verandert niets.
Alle ouders hebben 5 juni een mail ontvangen met meer informatie over o.a. de mogelijkheden tot eventuele extra opvang.

===================================================================================

Dinsdag 2 juni 2020

Op de website svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de compensatieregeling m.b.t. de eigen bijdrage tijdens de sluiting van de kinderopvang. Er staat onder andere informatie op over de wijze waarop het bedrag wordt berekend, wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bedrag en er wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen.
Als u recht heeft op een vergoeding ontvangt u eind juni een brief van de Sociale Verzekeringsbank. Rond 8 juli ontvangt u het bedrag in één keer op uw rekening. Vanaf 20 juni a.s. kunt u via bovenvermelde website inloggen met uw DigiD (Mijn SVB) om de hoogte en berekening van het bedrag te zien. Op een later moment wordt ook een 088 telefoonnummer beschikbaar gesteld waar vragen die niet terug te vinden zijn op de website van de SVB gesteld kunnen worden.
(bron: brancheorganisatie kinderopvang)

=================================================================================

Dinsdag 26 mei 2020

Heeft u voordat de buitenschoolse opvang weer volledig open gaat nog opvang nodig in de week van 2 t/m 5 juni? Mail dan het ingevulde aanmeldingsformulier bso 2 t/m 5 juni aan uw BSO locatie.
Alle BSO ouders hebben 25 mei per mail een nieuwsbrief (met aanmeldingsformulier) ontvangen met meer informatie hierover. 
================================================================================

Dinsdag 20 mei 2020

Premier Rutte heeft tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat het basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 8 juni weer volledig opengaan. Dit betekent dat scholen en buitenschoolse opvang vanaf die datum volgens de gebruikelijke openingstijden open zijn.
De compensatieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de eigen bijdrage die ouders voor de kinderopvang betalen, loopt door tot 8 juni a.s.

Meer informatie kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl
================================================================================

Dinsdag 12 mei 2020

Aanmelding voor noodopvang van kinderen met (één van) beide ouders werkzaam in een cruciaal beroep blijft ook van 11 t/m 29 mei a.s. mogelijk.
Bent u al klant bij de BSO en heeft u noodopvang nodig? Klik hier voor het aanmeldingsformulier BSO.
Bent u al klant bij KDV en heeft u noodopvang nodig? Klik hier voor het aanmeldingsformulier KDV.
Bent u geen klant bij ons en heeft u noodopvang nodig? Klik hier voor aanmeldingsformulier KDV/BSO.


Dinsdag 12 mei 2020

Op maandag 11 mei zijn de scholen en de kinderopvang weer (geleidelijk) open gegaan.
Opvang bij kinderdagverblijf en peuteropvang is vanaf 11 mei weer volledig mogelijk. De scholen en bso’s gaan gedeeltelijk open en de bso sluit zoveel mogelijk aan op de dagen dat de kind(eren) weer naar school gaan (afhankelijk van contract). Alle ouders hebben een nieuwsbrief ontvangen met informatie hierover. Lees hieronder de nieuwsbrief per opvangsoort:
Nieuwsbrief Buitenschoolse opvang
Nieuwsbrief Kinderdagverblijven
Nieuwsbrief Peuteropvang
=================================================================================

Dinsdag 28 april 2020

Op 11 mei gaan onze kinderdagverblijven en peuteropvang locaties weer open. De BSO gaat echter gedeeltelijk open en volgt daarin het ritme van de basisschool, voor en na schooltijden. Heeft u een contract met de BSO? Dan mag uw kind op de dagen dat het naar school gaat naar de BSO, aangepast dus volgens het ritme van de school. Op andere dagen niet. De compensatieregeling van de overheid loopt door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.
De noodopvang blijft na 11 mei alleen beschikbaar voor kinderen van ouder van wie (één van) de ouders in een cruciaal beroep werken én die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang.
Lees meer in dit bericht dat aan alle bso ouders is gezonden.

==================================================================================
Donderdag 23 april 2020

Al onze kinderopvang locaties gaan vanaf 11 mei weer open.  Welke gevolgen dit voor de diverse opvangsoorten heeft, kunt u lezen in deze brief die vandaag aan alle ouders is gezonden.

==================================================================================

Woensdag 22 april 2020

Premier Rutte heeft gisteravond bekend gemaakt dat de kinderdagopvang vanaf 11 mei a.s. haar deuren weer mag openen en basisschool kinderen dan voor 50% van de tijd naar school mogen.  De gemeente, scholen en kinderopvang zijn in overleg hoe vorm te geven aan de (geleidelijke) openstelling. Zodra de invulling bekend is, worden ouders op de hoogte gesteld.
De meeste corona maatregelen zijn echter verlengd tot 20 mei a.s.

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

===================================================================================
Dinsdag 14 april 2020

De vraag naar noodopvang is verder toegenomen. Momenteel maken ca. 200 bso en 100 kinderdagverblijf kinderen gebruik van noodopvang. Niet alle kinderen zijn gelijkertijd aanwezig, maar toch dagelijks dusdanig veel dat we inmiddels vijf bso- en twee kinderdagverblijf locaties hebben geopend. Naast Kwabbernoot, Spetters/Waterrijk en Kanjers/BinnensteBuiten is afgelopen week ook Robbedoes open gegaan. De drie groepen op Robbedoes zijn per direct volledig bezet en vanaf donderdag 16 april gaat ook Binkie met twee groepen open op alle dagen met uitzondering van woensdag.

Wethouder Peter van Bergen heeft een videoboodschap gestuurd voor alle medewerkers van Kinderopvang Dronten. De wethouder gaf hierin een groot compliment voor de manier waarop in korte tijd, samen met scholen en gemeente, de noodopvang is gerealiseerd. Hij was ook erg te spreken over de aandacht die hierbij is voor de kwetsbare kinderen. De videoboodschap van de wethouder is gedeeld met alle medewerkers en werd zeer gewaardeerd.

==================================================================================

Donderdag 2 april 2020

Ouders die reeds gebruik maakten van de noodopvang hebben inmiddels een e-mail ontvangen waarin zij hun kind/kinderen kunnen aanmelden voor de opvang tot en met 28 april a.s.
Ook voor ouders die werken in een cruciaal beroep maar tot 6 april nog geen noodopvang nodig hadden, bestaat de mogelijkheid om hun kind/kinderen alsnog aan te melden voor noodopvang in de periode van
6 april t/m 28 april a.s.
Let op: de noodopvang geldt alleen voor kinderen waarvan één of beide ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn, de partner niet thuis kan werken en er geen andere mogelijkheden zijn voor opvang.
Maakte u nog geen gebruik van noodopvang en valt u in deze doelgroep? Dan kunt u uw kind alsnog aanmelden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier noodopvang te mailen aan centraleplanning@kinderopvangdronten.nl

==================================================================================

Woensdag 1 april 2020

Het kabinet heeft gisteravond bekend gemaakt dat de sluiting van de kinderopvang in ieder geval wordt verlengd van 6 april tot en met 28 april. Tijdens die periode blijft dus alleen de noodopvang geopend voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen.  Lees hier het bericht van de Rijksoverheid.
Ook de compensatieregeling voor de eigen bijdrage kinderopvang wordt t/m 28 april verlengd.

Update veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang (Rijksoverheid)

 

==================================================================================

Dinsdag 31 maart 2020

Momenteel werkt de Rijksoverheid aan een compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft hierover. Ook al is de regeling nog niet volledig uitgewerkt, kunt u hieronder alvast de antwoorden lezen op een aantal veelgestelde vragen.

Vraag en antwoord compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang (Brancheorg.kinderopvang)

==================================================================================

Dinsdag 24 maart 2020

De afgelopen dagen heeft er al op een aantal van onze locaties noodopvang plaatsgevonden.
Ons personeel zet zich volop in om alle kinderen zo veilig mogelijk op te vangen. Daarom hebben alle ouders die van de noodopvang gebruik maken per digitale nieuwsbrief een aantal spelregels ontvangen, zodat wij de noodopvang op een veilige manier kunnen blijven aanbieden.
Lees hier de nieuwsbrief met spelregels.

==================================================================================

Maandag 23 maart 2020

De Rijksoverheid heeft tijdens een persconferentie aangescherpte maatregelen bekend gemaakt.

Lees hier het volledige bericht

==================================================================================

Zaterdag 21 maart 2020

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

Dat meldden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark op vrijdagavond 20 maart jl. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

(bron: www.rijksoverheid.nl)

Lees hier het volledige bericht van de Rijksoverheid

 

==================================================================================

Woensdag 18 maart 2020

In verband met de ernstige situatie rondom de verspreiding van het coronavirus is op basis van landelijk beleid besloten dat gemeentes een regiefunctie krijgen m.b.t. de noodopvang van kinderen bij kinderdagverblijf of bso. De gemeente heeft daarvoor een aantal locaties aangewezen. Hier kunnen kinderen worden opgevangen, waarvan de ouders werkzaam zijn in een cruciale functie. De overige locaties en scholen zijn gesloten.

De gemeente heeft een bericht opgesteld en verspreid via de scholen en kinderopvangorganisaties (klik  hier om het bericht te lezen).

Kinderopvangorganisaties en scholen moeten de aanwijzingen van de gemeente opvolgen. De gemeente heeft Kinderopvang Dronten aangewezen voor de centrale planning van alle aangewezen locaties in Dronten. Met ingang van donderdag 19 maart treedt de noodopvang in werking.
Lees voor alle informatie het bericht van de gemeente.

===================================================================================

Dinsdag 17 maart 2020

Het kabinet heeft op 15 maart 2020 bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvang van maandag 16 maart tot maandag 6 april a.s. gesloten moeten blijven. Alleen voor kinderen van ouders die werken in cruciale/vitale processen mogen wij nog kinderopvang aanbieden. Dit geldt ook voor eenoudergezinnen waarvan de ouder een cruciaal/vitaal beroep heeft.
Graag vragen wij uw medewerking en begrip voor het feit dat we ons aan deze richtlijnen dienen te houden.
Kinderopvang Dronten is in nauw overleg met gemeente en scholen over hoe wij de komende periode de (nood)opvang gaan regelen. Daar spannen wij ons hard voor in. Voorlopig vangen wij de betreffende kinderen nog binnen onze normale openingstijden op. Er wordt momenteel geïnventariseerd welke ouders met cruciale/vitale beroepen de komende tijd behoefte hebben aan noodopvang.

Informatie en contact

 • Informatie over het coronavirus, de verspreiding en de preventiemaatregelen:

     RIVM www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of telefonisch via 0800-1351

 • Vragen over het Coronavirus in relatie tot uw eigen gezondheid of die van uw kind(eren):

     de eigen huisarts

Vraag en antwoord
Wij begrijpen dat deze uitzonderlijke situatie vragen bij u kan oproepen. Hieronder hebben we een aantal veel gestelde vragen opgenomen. Bij een aantal vragen staat een doorlink naar de website van de Rijksoverheid. Zo heeft u altijd de meest recente informatie binnen handbereik.  

De overheid bekijkt nog of ouders mogelijk gecompenseerd kunnen worden voor de eigen bijdrage die zij betalen voor de kinderopvang. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen wij u daarover informeren.

 Mag mijn kind naar de kinderopvang?
Onze kinderopvanglocaties zijn gesloten t/m 6 april 2020. Alleen kinderen van ouders die werken in cruciale/vitale beroepen mogen van de opvang gebruik maken. Uw kind mag echter geen gezondheidsklachten (niezen, hoesten, koorts, etc.) hebben.

Wat valt onder een cruciaal/vitaal beroep?
Lijst van cruciale/vitale beroepen

Wat als ik werk in een cruciaal beroep, maar mijn partner niet?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Ik werk in een cruciaal beroep en mijn kind blijft gebruik maken van de kinderopvang. Zijn hier extra kosten aan verbonden?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor de opvang?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet naar de opvang kunnen?
Ga naar de website van de Rijksoverheid

Welke maatregelen neemt Kinderopvang Dronten om besmetting te voorkomen?
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM: We geven elkaar geen hand, wassen regelmatig handen met water en zeep, hoesten/niezen in de binnenkant van de elleboog, gebruiken papieren (zak)doekjes of tissues (slechts 1 maal).  We besteden hieraan ook veel aandacht bij de kinderen.

Mag mijn kind naar de opvang als het hoest, snottert of verkouden is (milde klachten) en verhoging heeft tot 38 graden?
Nee, uw kind mag dan niet naar de opvang. We volgen de richtlijnen van het RIVM hierin. Uw kind moet nadat het opgeknapt is nog 24 uur thuisblijven. Mochten de klachten juist verergeren, neem dan contact op met uw huisarts.
Mag mijn kind naar de opvang als het wegens chronische klachten hoest, snottert of verkouden is?
Nee, uw kind moet thuisblijven. De situatie is door het coronavirus anders dan normaal. Er gelden nu andere regels en richtlijnen die door iedereen gevolgd moeten worden om de maatregelen effectief te laten zijn. Het is belangrijk dat ieder zich daaraan houdt. Of uw kind de klachten heeft door een chronische aandoening, is in deze situatie niet relevant.
Als ik mijn kind gedurende deze uitzonderlijke periode niet breng, krijg ik dan een ruildag?
Nee, wij kunnen geen ruildag bieden in deze periode van coronamaatregelen. Het is een overmachtsituatie en ons normale ruilbeleid is niet van toepassing.
Ik wil mijn contract per direct opzeggen. Houdt Kinderopvang Dronten mij aan een maand opzegtermijn?
Ja, we houden de opzegtermijn van een maand aan, zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden en onze Leverings- en betalingsvoorwaarden.


Mocht uw vraag er niet bij staan, kijk dan op de website van de Rijksoverheid of het RIVM of  mail uw vraag naar kinderopvang@kinderopvangdronten.nl 

 

 

 

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies