Heeft u een klacht?

Het kan voorkomen dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. Dat kunt u ons gerust vertellen. Wij vinden het prettig als u eerst in gesprek gaat met de pedagogisch medewerkers van de locatie. Zij zullen uw klacht in behandeling nemen en zich inspannen om deze naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken, wordt de locatiemanager erbij betrokken. Indien nodig, wordt uw klacht doorgegeven aan de medewerker kwaliteitszorg of de directeur. Onze medewerkers volgen hiervoor een vastgestelde (interne) klachtenprocedure. Klik hier om de klachtenprocedure te lezen.

Mijn klacht is niet (goed) opgelost
Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost door Kinderopvang Dronten of wilt u uw klacht liever aan een onafhankelijke klachtencommissie voorleggen? Dan kunt u zich richten tot het Klachtenloket Kinderopvang voor informatie, advies en mediation, www.klachtenloket-kinderopvang.nl. U kunt uw klacht ook in behandeling geven bij De Geschillencommissie, degeschillencommissie.nl De Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen neemt ook klachten van (centrale)Oudercommissies in behandeling indien hun klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost.

Klachtenvrij

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies