Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 
Gegevens opdrachtgever / betaler
Gegevens organisatie / incassant
Naam: Adres: Reden afschrijving bedrag: Frequentie van afschrijving:
Kinderopvang Dronten Agripark-Oost 4, Dronten, Postbus 9 8250 AA Dronten

Betaling van de kosten voor kinderopvang bij kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en/of peuteropvang. 

Maandfactuur: vooraf, op de eerste werkdag van de maand. Extra opvang kdv/bso: een week na factuurdatum.
Peuteropvang: niet in de maanden juli en augustus

Ondertekening machtiging automatische incasso

Door dit machtigingsformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen, verleent ondergetekende Kinderopvang Dronten tot wederopzegging toestemming om voor één of meerdere kinderen een bedrag af te schrijven van hierboven vermeld IBAN nummer betreffende de betaling van de kosten voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en/of  peuteropvang en dit bedrag te wijzigen bij verandering in dagdelen/opvanguren of bij de jaarlijkse tariefsaanpassing.

 

LET OP: Deze machtiging is geldig tot schriftelijke wederopzegging bij Kinderopvang Dronten. Indien u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, neem dan eerst contact op met onze financiële administratie. U kunt tot 56 kalenderdagen na afschrijving het bedrag terug laten boeken via uw bank.

U ontvangt een bevestiging van deze machtiging per e-mail. 
Factuur via e-mail

Indien u nee invult, ontvangt u een factuur per post en brengen wij € 2,50 per factuur in rekening.

 

LET OP: Deze machtiging is geldig tot schriftelijke wederopzegging bij Kinderopvang Dronten. Indien u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, neem dan eerst contact op met onze Financiële administratie. U kunt tot 56 kalenderdagen na afschrijving het bedrag terug laten boeken via uw bank.