Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 
Gegevens opdrachtgever / betaler
Gegevens organisatie / incassant
Naam: Adres: Reden afschrijving bedrag: Frequentie van afschrijving:
Kinderopvang Dronten Agripark-Oost 4, Dronten, Postbus 9 8250 AA Dronten

Betaling van de kosten voor tussenschoolse opvang

Maandfactuur: rond de 18e van de maand

Akkoord automatische incasso

Door dit machtigingsformulier in te vullen en digitaal te versturen, verleent opdrachtgever/betaler Kinderopvang Dronten tot wederopzegging toestemming om voor één of meerdere kinderen een bedrag af te schrijven van hierboven vermeld IBAN nummer betreffende de betaling van de kosten voor tussenschoolse opvang en dit bedrag te wijzigen bij verandering van het aantal opvang dagen of de jaarlijkse tariefsaanpassing.

LET OP: Deze machtiging is geldig tot schriftelijke wederopzegging bij Kinderopvang Dronten. Indien u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, neem dan eerst contact op met onze Financiële administratie. U kunt tot 56 kalenderdagen na afschrijving het bedrag terug laten boeken via uw bank.

 

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies