Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 

Medezeggenschap ouders

Samenwerken met ouders vinden wij een van de belangrijkste pijlers binnen onze organisatie. Zonder uw mening en inbreng weten wij niet goed wat er bij u leeft. Daarom vinden wij het belangrijk dat u betrokken bent bij het beleid van Kinderopvang Dronten. Onderwerpen die met de oudercommissie besproken worden zijn onder andere: pedagogisch handelen, veiligheid en gezondheid, activiteiten en groepsindeling.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een oudercommissie. Een belangrijke taak waardoor onze organisatie kan groeien. U krijgt als oudercommissie de gelegenheid advies uit te brengen over de kwaliteit van van de opvang. Elk kindercentrum van Kinderopvang Dronten heeft een eigen oudercommissie.
Twee tot drie keer per jaar hebben alle oudercommissies een gezamenlijk overleg met de directie. Hierbij komen dan meer beleidsmatige en/of overkoepelende thema's aan de orde, bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting en de tarieven voor het nieuwe jaar.

Heeft u vragen aan een oudercommissie of wilt u zich aanmelden? Op iedere locatie hangt een informatiebord met informatie over de oudercommissie. Ook kunt u de locatiemanager ernaar vragen.

Reglement Oudercommissie inclusief Huishoudelijk reglement

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies