Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 
 

15 mrt 2020

Kinderopvang alleen open voor kinderen met beide ouders in cruciale functies

virus plaatje.jpg
virus plaatje.jpg

Het coronavirus leidt ook in Nederland tot ingrijpende besluiten. Van 16 maart tot 6 april 2020 zijn bij overheidsmaatregel alle scholen én kinderopvanglocaties gesloten. Gezien de maatschappelijke noodzaak, worden kinderen van ouders die een vitale functie vervullen wel opgevangen. Aanmelding voor opvang is echter noodzakelijk.
De onderstaande informatie is zondagavond 15 maart per e-mail aan alle klanten van Kinderopvang Dronten gezonden.

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Het corona virus houdt Nederland in de ban en dit heeft een vergaande maatschappelijke impact.

Sluiting kinderopvang

Zoals vanmiddag om 17.30 in de persconferentie is bekend gemaakt sluiten landelijk alle scholen en kinderopvang van maandag 16 maart tot maandag 6 april a.s. Alleen voor kinderen van ouders die werken in vitale processen (klik hier voor de lijst) mogen wij nog kinderopvang aanbieden. Graag vragen wij uw medewerking en begrip voor het feit dat we ons aan deze richtlijnen dienen te houden.

Continueren opvang van kinderen van ouders in vitale functies

Wij doen er alles aan om de opvang voor kinderen van ouders in vitale functies te continueren. Voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en kinderdagverblijven blijven hiervoor geopend volgens de reguliere openingstijden. De scholen zijn verantwoordelijk voor de opvang onder schooltijd.

Mocht u binnen deze doelgroep vallen en opvang nodig hebben dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan via kinderopvang@kinderopvangdronten.nl of maandagochtend vanaf 7 uur via telefoonnummer 0321-316266. Wilt u de naam van uw kind en de opvang locatie duidelijk benoemen? Voor deze kinderen geldt wel de richtlijn dat zij ook niet mogen komen als ze gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, hoesten en/of koorts) hebben of onder de risicogroep vallen.

Heeft u als ouder gezondheidsklachten of bent u in contact geweest met een corona patiënt dan vragen wij u om uw kind bij de deur over te dragen. Wilt u dit van te voren telefonisch kenbaar maken bij de pedagogisch medewerker zodat zij voor u klaar staat.

Vragen?

Stel ze via de mail op kinderopvang@kinderopvangdronten.nl of onder kantoortijd aan onze medewerkers van het Centraal Bureau op 0321-316266.

 

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies