Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 

Kosten peuteropvang

Onze peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Daardoor is het mogelijk dat u voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.
Al onze peuteropvang locaties, kinderdagverblijven en bso’s staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Recht op Kinderopvangtoeslag?

Bent u tweeverdiener, alleenstaande werkende ouder of volgt u een verplichte inburgeringscursus? Dan kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ook als u studeert, een re-integratietraject volgt, kunstenaar of zzp’er bent, kunt u in aanmerking komen voor toeslag. Kijk voor alle voorwaarden waaraan u moet voldoen op de website van de Belastingdienst via onderstaande button ‘Kinderopvangtoeslag’ of ga naar www.toeslagen.nl. Wij hebben ook een aantal veel gestelde vragen op onze website opgenomen onder  'Alles over kinderopvangtoeslag’.

Als u voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, betaalt u een uurtarief aan ons waarover u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.
Bij definitieve plaatsing ontvangt u een plaatsingsovereenkomst van ons, waarmee u zelf de toeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. U kunt daar ook een proefberekening maken. Dit is echter een indicatie, de Belastingdienst bepaalt de definitieve toeslag. Let op: u kunt alleen Kinderopvangtoeslag aanvragen over de reguliere peuteropvang uren, dus niet voor eventuele extra dagdelen in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze dagdelen zijn namelijk gratis. 

Klik hier voor meer informatie van BOinK en Sociaal Werk Nederland over het aanvragen van Kinderopvangtoeslag.

Geen recht op Kinderopvangtoeslag?

Als u niet aan de voorwaarden voor Kinderopvangtoeslag voldoet (bijv. kostwinnersgezin), komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde peuteropvang plaats. U ontvangt dan na aanmelding een ‘aanvraagformulier subsidieregeling peuteropvang’ van ons. Om de ouderbijdrage te kunnen vaststellen vragen wij u dan ook om een inkomensverklaring van beide ouders/verzorgers op te sturen. Deze kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl of opvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. De ouderbijdrage is namelijk afhankelijk van uw gezinsinkomen.

Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag, dan komt u voor een gesubsidieerde peuteropvangplaats in aanmerking. U betaalt een inkomensafhankelijke (gesubsidieerde) ouderbijdrage aan ons.
Bij definitieve plaatsing ontvangt u een plaatsingsovereenkomst van ons, waarin o.a. de ouderbijdrage staat vermeld.

Tarieven 2023

Opvangmogelijkheden

uurtarief

Kinderdagverblijf 52-wekencontract

 €         9,57 

Buitenschoolse opvang 52-wekencontract

 €         7,72 

Buitenschoolse opvang 40-wekencontract

 €         8,22 

Peuteropvang 40-wekencontract

 €         8,97 

 

Gezamenlijk toetsingsinkomen
gezin 2023
  Maandtarief peuteropvang (*)
      1e kind 2e kind **  
lager dan € 25.535   € 0,00 € 0,00  
€ 25.536 € 32.715   € 14,40 € 12,48  
€ 32.716 € 45.018   € 31,04 € 15,68  
€ 45.019 € 61.231   € 48,64 € 16,00  
€ 61.232 € 88.015   € 84,16 € 23,68  
€ 88.016 € 121.965   € 143,36 € 36,80  
€ 121.966 en hoger   € 190,40 € 68,80  

 

* U betaalt 10 maanden per jaar, niet in juli en augustus

U komt in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats wanneer u geen recht hebt op KOT en uw inkomensgegevens aanleveren

** Bij gelijktijdige plaatsing van twee of meer kinderen uit één gezin, is een korting van toepassing. U betaalt het volledige tarief voor het jongste kind; voor 2e en volgende kinderen is een lagere ouderbijdrage van toepassing

 

Geef wijzigingen in inkomen z.s.m. door

Als u niet meer voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat u of uw partner zijn/haar baan verliest, geef dit dan z.s.m. door aan onze afdeling planning & plaatsing op het centraal bureau. U heeft dan mogelijk recht op een gesubsidieerde peuteropvang plaats.
Is andersom het geval, u had een gesubsideerde plaats maar komt door wijziging in uw omstandigheden opeens wél voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking, moet u dit ook zo snel mogelijk aan ons doorgeven.
 

Kinderopvangtoeslag

Op de website van de overheid kunt u alles lezen over kinderopvangtoeslag.

Naar de website van de overheid   
belastingdienst

Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst kunt u online een proefberekening maken voor uw Kinderopvang.

Naar de proefberekening   

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies