Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgev

Kinderdagverblijf

Samen de wereld ontdekken in een vertrouwde omgeving

Betrouwbare, veilige en prettige dagopvang waar uw kind wordt begeleid door enthousiaste pedagogisch medewerkers.

 

Extra zorg en aandacht voor uw kind

Wij vinden de ontwikkeling van uw kind belangrijk. Daarom bieden wij in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant op de peutergroepen van onze kinderdagverblijven en op onze peuteropvanggroepen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. Kinderen krijgen de gelegenheid om mee te doen met een educatief programma (Piramide). Doel van dit programma is om de ontwikkeling van iedere peuter extra te stimuleren, zodat hij/zij zo goed mogelijk op de basisschool wordt voorbereid. Dit gaat spelenderwijs met diverse activiteiten, waarbij veel aandacht is voor de totale ontwikkeling van ieder kind en in het bijzonder voor de taal- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.
Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een peuter, bespreekt onze pedagogisch medewerker dit met de ouders. De pedagogisch medewerker kan dan, in overleg met Icare, voorstellen om een peuter twee dagdelen extra naar de peuteropvang te laten komen. De peuter is niet anders dan andere kinderen en doet gewoon mee met alle activiteiten. Voordeel is dat, door de twee extra dagdelen, er meer activiteiten worden aangeboden en vaker kunnen worden herhaald. Dit komt de ontwikkeling ten goede.
Op het kinderdagverblijf maakt het VVE aanbod deel uit van het dagelijkse activiteitenprogramma. Komt de peuter minder dan twee dagdelen per week naar het kinderdagverblijf, is er de mogelijkheid voor eveneens twee extra (gratis) dagdelen.

Pedagogisch coaches
Binnen onze organisatie zijn pedagogisch coaches aangesteld. Hun werk richt zich vooral op het bevorderen van de ontwikkelingskansen van (zorg)kinderen. Hierdoor kunnen de kinderen met een betere start op de basisschool beginnen.
Voordat wij een pedagogisch coach vragen mee te kijken met uw kind, wordt dit altijd vooraf met u besproken. Door observaties, het opstellen van handelingsplannen en het geven van advies, ondersteunt de pedagogisch coach de pedagogisch medewerker in het bieden van de juiste zorg en begeleiding in het belang van uw kind. De pedagogisch coach is nauw betrokken bij de communicatie met u als ouder als er sprake is van zorgen omtrent de ontwikkeling van uw kind. Waar nodig kan de pedagogisch coach doorverwijzen voor verdere ondersteuning c.q. externe hulpverlening.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies